Welkom bij Relay Management Consultancy
  • Nederlands
  • Partners

    Relay heeft met een aantal specialistische bedrijven een samenwerkingsverband. Onder andere op het gebied van arbeidsrecht, werving & selectie en opleiding & training.

    Maar b.v. ook voor grootschalige conversies van (personele) data bij implementatie van nieuwe HR-systemen, fusie van bedrijven of juist afsplitsing van bedrijfsonderdelen.

    Voor fusies en reorganisaties hebben we daarnaast met een partner een afspiegelingstool ontwikkeld, waarmee de personele gevolgen van een grote organisatie verandering snel inzichtelijk te maken zijn.