Welkom bij Relay Management Consultancy Selecteer uw taal:
 • NederlandsNederlands
 • Privacy statement

  Relay Management Consultancy en uw privacy
  U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, leest u in dit Privacy-reglement.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

  Van wie verwerken we persoonsgegevens?
  We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Denk aan:

  • bestaande of potentiële klanten en hun vertegenwoordigers;
  • personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar we een relatie mee hebben;
  • andere personen waar we contact mee hebben.

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  Relay Management Consultancy is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

  Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken we uw gegevens?
  We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • om aan wettelijke plichten te voldoen;
  • als u toestemming heeft gegeven. Goed om te weten: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig weer intrekken. Als u uw toestemming intrekt, geldt dat pas vanaf dat moment.
  • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld als we een risicoanalyse moeten maken. In zo’n geval wegen we altijd uw belangen en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

  Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
  We moeten ons aan verschillende wetten houden. Van deze wetten moeten we bepaalde persoonsgegevens registreren.

  Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen u onder andere via post, telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten.

  Met wie wisselen we gegevens uit?
  Voor de doelen hierboven kunnen we, in uitzonderlijke gevallen, gegevens uitwisselen met andere partijen.

  Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in. We maken alleen gebruik van opdrachtnemers die door ons voorgeschreven passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere activiteiten. In principe werken we alleen samen met opdrachtnemers die namens ons persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Binnen deze landen geldt hetzelfde privacybeschermingsniveau.

  Hoe borgen we uw privacy?
  Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan zorgvuldig met uw data om en verkopen het nooit door.

  We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. En we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren uw persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze.

  Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor bepaalde onderwerpen gelden daarnaast nog specifieke regels.

  Social media
  Op onze website staan soms buttons van social media, zoals WhatsApp, Facebook of Twitter. Dit Privacy-reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. De buttons van social media op onze site zijn uiteraard onze verantwoordelijkheid.

  Veel social media-aanbieders zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de EER op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER. We raden u daarom aan de privacyregels van deze social media altijd goed te lezen vóórdat u er gebruik van maakt.

  Cookies en vergelijkbare technieken
  Als u onze website bezoekt, plaatsen we uitsluitend cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon voor webstatistieken, dus om anoniem het aantal bezoeken te meten.

  Welke rechten heeft u?
  Op het moment dat we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten. Hieronder leggen we uit welke rechten u heeft en wat deze inhouden.

  Inzagerecht
  U kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. Dit recht van inzage is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen.

  Rectificatie en recht van verwijdering
  Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

  Beperking
  U kunt vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

  Data portabiliteit
  U kunt vragen of we bepaalde gegevens aan u over willen dragen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

  Bezwaar
  Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

  Externe links
  Onze website bevat links naar websites van anderen. Dit Privacy-reglement geldt niet voor deze externe websites. We proberen externe links altijd actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze externe websites met uw persoonsgegevens omgaan.

  Wijziging van het privacy-reglement
  We kunnen dit Privacy-reglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden u daarom aan ons Privacy-reglement regelmatig opnieuw te bekijken. Onderaan onze website vindt u een link naar de nieuwste versie van ons Privacy-reglement.

  Vragen & inlichtingen?
  Heeft u vragen over dit Privacy-reglement of wilt u meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Bel ons gerust of stuur ons een bericht.

  Ook voor klachten kunt u ons op deze manier bereiken. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.