Welkom bij Relay Management Consultancy
  • Nederlands
  • Bij de organisatie veranderingen van FGH Bank, onderdeel van de Rabobank, worden de zg. scenariogesprekken en het OR traject gefaciliteerd door Relay.
    Relay zet hierbij haar in-huis ontwikkelde afspiegelingstool in, waarmee de personele gevolgen van deze grote organisatie verandering snel inzichtelijk te maken zijn.