Welkom bij Relay Management Consultancy
 • Nederlands
 • ABN AMRO Hypotheken Groep

  Home / Projecten / ABN AMRO Hypotheken Groep

  Opdrachtgever: CEO ABN AMRO Hypotheken Groep

  Opdracht: Het leiden van het HR programma bij de fusie tussen ABN AMRO Hypotheken en Bouwfonds Hypotheken tot ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG).

  Het HR programma bestaat uit:

  • Het begeleiden van de overgang (inclusief het plaatsingsproces, personeelsformatie koppelen aan functiehuis, functieweging, personele paragraaf OR-adviesaanvraag) van ca. 1.000 medewerkers van Bouwfonds en ABN AMRO naar AAHG
  • De overdracht van HR Beheer van Bouwfonds en ABN AMRO HR Services naar AAHG
  • De opzet van de nieuwe HR organisatie (strategie/HR instrumenten, definitie dienstverlening, organisatie, beschrijving processen/procedures)
  • Het voorbereiden van besluitvorming over de afweging tussen een eigen CAO of het volgen van de ABN AMRO CAO; na besluit voor een eigen CAO, het opstellen in onderhandeling met vakbonden van de CAO AAHG, inclusief afspraken over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden; het opstellen van individuele benefit statements
  • Selectie en begeleiding van een adviseur voor het pensioenharmonisatie traject (van ABP naar het pensioenfonds van ABN AMRO)
  • Make-or-buy afweging m.b.t. de inrichting van HR Beheer; na besluit voor outsourcing van HR Beheer, het begeleiden van het leveranciersselectieproces en vervolgens het leiden van de implementatie er van
  • Het leiden van de implementatie van ESS-MSS en elektronische personeelsdossiers
  • Begeleiding van de oprichting van de OR
  • Het afsluiten van contracten met derden (Pensioen, Ziektekosten, ANW, WIA, Arbo, NS, etc)

  Relay heeft naast het overall HR Programma management tevens een aantal (deel-) projectleiders beschikbaar gesteld.

  Amersfoort

  Opdrachtgever: Manager HR

  Opdracht: Beschikbaar stellen van een professional voor het ad interim vervullen van de functie van HR Adviseur.

  Amersfoort

  Opdrachtgever: Directeur Operations van ABN AMRO Hypotheken Groep

  Opdracht: Het leiden van het HR project bij de reorganisatie van Operations van AAHG.

  Bij de fusie tussen ABN AMRO Hypotheken en Bouwfonds Hypotheken is er in eerste instantie voor gekozen de afdelingen Operations as-is over te nemen in AAHG. Nadat de fusie was afgerond zijn deze afdelingen gereorganiseerd en is de werkwijze en organisatie op elkaar afgestemd. Relay heeft de HR aspecten bij deze reorganisatie, waarbij 500 medewerkers betrokken waren, begeleid.

  Onderdeel van de begeleiding is het opstellen en uitvoeren van een plaatsingsproces (op 3 niveaus), het toepassen van de CAO Sociale Gevolgen, het periodiek overleggen met de OR en het opstellen van de personele paragraaf van de Adviesaanvraag. Daarnaast zijn de veranderingen als gevolg van de reorganisatie, zowel bij leidinggevenden als medewerkers, begeleid.

  Amersfoort

  Opdrachtgever: Directeur Operations van ABN AMRO Hypotheken Groep

  Opdracht: Advisering bij een traject van leiderschapsontwikkeling

  Na de reorganisatie van Operations heeft de nieuwe Directeur Operations behoefte om zijn nieuwe managers en teamleiders te laten ontwikkelen. Relay adviseert en begeleidt hem bij het formuleren van een programma t.b.v. de ontwikkeling van de managers support, operations en verzekeringen, als ook voor de teamleiders die werkzaam zijn bij Operations van AAHG. De opdracht kent een individueel ontwikkelingstraject voor de managers en teamleiders in dienst van AAHG als ook een teamontwikkelingtraject.