Welkom bij Relay Management Consultancy
  • Nederlands
  • Allianz Nederland

    Home / Projecten / Allianz Nederland

    Opdrachtgever: Voorzitter Directie Allianz Nederland Levensverzekering

    Opdracht: Het leiden van het HR project bij de reorganisatie van het levensverzekeringsbedrijf van Allianz in Nederland.

    Het Levensverzekeringsbedrijf van Allianz voldoet in Nederland niet aan de doelstellingen. Om het tij te keren heeft de directie het programma Nieuw Leven geïnitieerd. Daarbij zal enerzijds de bestaande organisatie met de huidige portefeuille worden geoptimaliseerd. Anderzijds zullen in een nieuw op te bouwen organisatie nieuwe producten worden ontwikkeld en in de markt gezet die direct bijdragen aan het resultaat. Het HR project diende de personele gevolgen van Nieuw Leven in goede banen te leiden. Het kende zowel een reorganisatie traject (afbouw van personeel, OR-advies) als een organisatie inrichting.