Welkom bij Relay Management Consultancy
  • Nederlands
  • DB Schenker Rail Nederland

    Home / Projecten / DB Schenker Rail Nederland

    Opdrachtgever: CEO DB Schenker Rail Nederland

    Opdracht: procesbegeleiding reorganisatie

    DB Schenker Rail Nederland (voorheen: NS Railcargo), onderdeel van Deutsche Bahn, heeft in Nederland sterk te leiden onder de economische crisis en de toenemende concurrentie van goederenvervoer, zowel van nieuwe toetreders op het railvervoer als van het wegtransport. Als het vervoersvolume substantieel afneemt kondigt de directie een personeelsreductie aan van 25%. In een omgeving met een hoge vakbondsvertegenwoordiging, een invloedrijke OR, een Duitse moedermaatschappij en een hoge gemiddelde leeftijd met lange dienstverbanden betekende dit een delicaat proces. O.a. politiek, arbeidsrecht, sociale aspecten, communicatie, OR advies, nieuwe CAO en dreigende staking waren aspecten waar we mee te maken hadden