Welkom bij Relay Management Consultancy
  • Nederlands
  • Propertize

    Home / Projecten / Propertize

    Opdrachtgever: CEO Propertize

    Opdracht: Projectmanagement van HR aspecten bij splitsing.

    Als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL wordt het dochterbedrijf SNS Property Finance (SPF) gesplitst van de Groep. Binnen het splitsingsprogramma verantwoordelijk voor het inrichten van een zelfstandige HR functie (HR strategie, organisatie, processen, systemen) binnen SPF. Opstellen van en leiding geven aan de uitvoering van het HR projectplan binnen de kaders van het programma. Het mee opstellen van het programma plan en de projectstructuur. Adviseren bij de keuze m.b.t. leverancier en wijze van inrichting van de salaris- en personeelsadministratie. Leiding geven aan de overgang naar de nieuwe inrichting van de salaris- en personeelsadministratie o.b.v. HR outsourcing.