Welkom bij Relay Management Consultancy
 • Nederlands
 • Rabo Bouwfonds Development

  Home / Projecten / Rabo Bouwfonds Development

  Opdrachtgever: Financieel Directeur/Directeur Integratie

  Opdracht: Projectleiding van de HR Werkstroom in het Integratieprogramma Rabo Vastgoed en Bouwfonds Property Development.

  Na de overname van Bouwfonds (Holding, Asset Management en Bouwfonds Property Development) door Rabobank Nederland is er een integratieprogramma opgezet voor de fusie tussen Rabo Vastgoed en Bouwfonds Property Development tot Rabo Bouwfonds (ca. 1.500 medewerkers). Relay heeft in dit programma de HR Werkstroom geleid. Onderdeel van de opdracht van de HR Werkstroom is het begeleiden van de personele gevolgen van de fusie, het opstellen van een nieuw functiehuis, het toepassen van de CAO Sociale Gevolgen, het periodiek overleggen met de OR en het opstellen van de personele paragraaf van de Adviesaanvraag.

  De ervaringen van de klant over de bijdrage van Relay bij dit project vindt u op de pagina Rabo Bouwfonds Development over Relay.

  Utrecht/Hoevelaken

  Opdrachtgever: Directeur HR

  Opdracht: Projectleiding bij de invlechting van de HR systemen Integratieprogramma Rabo Vastgoed, Bouwfonds Property Development en FGH Bank.

  Relay verzorgt de projectleiding bij de invlechting van de HR systemen van Rabo, Bouwfonds en FGH in het kader van de integratie. De opdracht bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van de integratie, inclusief de administratieve organisatie (procesinrichting), systeemaanpassingen als gevolg van de nieuwe CAO, uitvoering van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en conversie van gegevens van de drie oorspronkelijke partijen.

  Hoevelaken

  Opdrachtgever: Directeur Bouwfonds Property Development (Lid Hoofddirectie)

  Opdracht: Het organiseren en begeleiden van workshops met de directie en managers bij de herijking van de organisatie inrichting (inclusief functiehuis).

  Na de integratie tussen Rabo Vastgoed en Bouwfonds Ontwikkeling heeft de directie de behoefte om de organisatie inrichting te heroverwegen en het functiehuis te herijken. Door middel van workshops met de directie en vervolgens met alle managers wordt besloten tot organisatorische wijzigingen, aanscherping van bestaande functies en het creëren van nieuwe functies.

  Hoevelaken

  Opdrachtgever: Directeur Bouwfonds Property Development (Lid Hoofddirectie)

  Opdracht: Projectmanagement van een substantiële personele reductie.

  Als gevolg van de economische omstandigheden in de markt van nieuwbouwwoningen ziet Rabo Bouwfonds zich genoodzaakt om een substantiële personele reductie (ca. 20% van de medewerkers) door te voeren. Onderdeel van het project is het overeenkomen van een sociaal plan met de vakbonden, na intensief overleg met de OR het opstellen van een Adviesaanvraag en het begeleiden van regionale werkgroepen die de taakstelling verder invullen voor de betreffende regio. Vervolgens is de procedure van aanzeggen voorbereid (inclusief het trainen van managers en het opzetten van een database ter ondersteuning van het proces) en gecoördineerd op 10 locaties tegelijkertijd uitgevoerd. Tenslotte zijn beëindigingovereenkomsten opgesteld en is de begeleiding van boventallige medewerkers door een outplacementbureau opgezet.

  Hoevelaken

  Opdrachtgever: Directeur Bouwfonds Property Development (Lid Hoofddirectie)

  Opdracht: Projectmanagement van een organisatieverandering.

  Als gevolg van sterk veranderend klantgedrag en opkomst van e-commerce verandert het verdienmodel en is er noodzaak tot een organisatieaanpassing. Setting met uiteenlopende stakeholders (intern, extern). In stappen breed draagvlak gecreëerd en besluitvorming gerealiseerd voor radicaal andere werkwijze en organisatie inrichting. Verantwoordelijk voor OR-adviesaanvraag en gesprekspartner voor de OR. Ontwerp van en leidinggegeven aan de uitvoering van het plaatsingsproces.