Welkom bij Relay Management Consultancy
 • Nederlands
 • Amersfoort

  “De huidige ABN AMRO Hypothekengroep (AAHG) is een fusieproduct van ABN AMRO Hypotheken, Bouwfonds Hypotheken, MNF Bank en MoneYou. Alvorens deze partijen samen konden gaan in een nieuwe onderneming moesten ze eerst worden losgemaakt uit hun bestaande organisaties, zowel wat betreft mensen als processen en systemen. Tegelijkertijd moest AAHG als bedrijf worden neergezet. Er moest een heel nieuw bedrijfsbesturingsmodel worden bedacht met onder anderen een nieuwe HR afdeling, een nieuw HR administratiesysteem en een eigen CAO.

  Bij het bedenken van de diverse oplossingsrichtingen op HR terrein en het realiseren ervan heeft AAHG nauw samengewerkt met Relay. De verschillende medewerkers, die door Relay op projectbasis zijn ingezet hebben op uitstekende wijze hun bijdrage geleverd aan het op tijd en binnen budget realiseren van de gestelde doelen. Het spreekt haast vanzelf dat Relay de AAHG inmiddels ook ondersteunt bij het verder optimaliseren van de organisatie op diverse terreinen zoals het inhuizen van medewerkers vanuit perifere locaties, het ondersteunen van diverse adviesaanvraagtrajecten in het kader van interne reorganisaties en het verder doorontwikkelen van de HR organisatie.”

  Drs. Antoon Splinter – (destijds) Directeur MNF Bank/ COO a.i. en Programmamanager Herinrichting van AAHG

   

  “Relay heeft binnen AAHG een leidende rol gespeeld in het programma Herinrichting Hypotheken. Middels dit programma zijn de hypotheekactiviteiten van ABN AMRO en het toenmalige Bouwfonds Hypotheken fysiek onder 1 dak gebracht. Een logisch vervolg op dit programma was het programma Optimalisatie Operations (OptOps). Binnen het programma OptOps zijn de 3 operationsafdelingen voor de labels ABN AMRO, Floriuis (voorheen Bouwfonds Hypotheken) en MNF Bank geïntegreerd in één nieuwe Operationsorganisatie voor geheel ABN AMRO Hypothekengroep.

  Relay heeft voor OptOps het deelproject HR ingevuld. Het deelproject HR bestond ondermeer uit het opleveren van een nieuw besturingsmodel voor Operations, een gecombineerde adviesaanvraag voor de herplaatsing van ruim 500 medewerkers en het uitvoeren van het plaatsingsproces. De enorme drive en de pragmatische aanpak van Relay hebben geleid tot realisatie van de zeer ambitieuze scope en tijdlijnen van het HR-project. Werkelijk geen enkele mijlpaal is ook maar 1 dag gemist! De doorlooptijd van de eerste projectbriefing tot en met het plaatsen van alle 500 medewerkers bedroeg nog geen 6 maanden, inclusief een positief advies van de Ondernemingsraad.”

  Bruno Oudega MRE – (destijds) Directeur Operations AAHG en Programmamanager Optimalisatie Operations