Welkom bij Relay Management Consultancy
 • Nederlands
 • Amsterdam

  “Relay heeft binnen Bouwfonds Ontwikkeling de projectmanagersrol vervuld in een groot Personeelsreductieprogramma. Doel van dit programma was om het personeelsbestand met 20% te reduceren.

  Onder leiding van Relay is een Projectorganisatie er in geslaagd in minder dan 3,5 maand op een zorgvuldige en respectvolle wijze dit programma binnen de gestelde tijdslijnen, wettelijke regels en interne doelen af te ronden. De inhoud van programma: van Plan van Aanpak tot aanzeggesprekken inclusief adviesaanvraag OR, adviseren (Regio) Directie, trainen van Management en open, eerlijk en veelvuldig communiceren naar het personeel. Al hoewel het door de organisatie als zeer vervelend werd ervaren om afscheid van collega’s te nemen, is de wijze waarop dat is gebeurd als zeer professioneel bestempeld. Relay heeft hier een belangrijke voortrekkersrol in gespeeld.”

  Maarten Janssen – Directeur HR Bouwfonds Property Development

   

  “Voor de integratie van Rabo Vastgoed en Bouwfonds Property Development hebben wij Relay ingehuurd om het HR traject te begeleiden.

  Relay heeft samen met onze HR medewerkers de hele HR transitie gecoördineerd. De aanpak van Relay wordt gekenmerkt door professionaliteit, deskundigheid, gedrevenheid en een constructief kritische houding. De terugkoppeling naar de opdrachtgever is goed waarbij ook gevraagd en ongevraagd heldere adviezen worden gegeven. Relay is daardoor een goede sparringpartner.”

  Robert Jan van Hamersveld – (destijds) Financieel Directeur Rabo Vastgoed en Directeur Integratie Rabo Vastgoed/Bouwfonds Property Development